le monde au bout de la langue

Poma Semajnfino,
en Le Pont-d'Ouilly,
     27-29ajn de oktobro 2000     


(La cifero antaù la literoj "ko" indikas la dikecon de la fotoj.
Ju pli granda, des pli da tempo por vojagxi gxis via komputilo !)


 • Ahx kaj reahx : tempo forflugas rapide, tre rapide. Apenaux finigxis JEFO-semajnfino, ke tuj komencigxas alia ! Nu, do, mankas tempo por fin-pretigi tiun foto-pagxon, do gxin mi nomas "nefinita pagxo" ! Kial ne ? Fama muzikisto nomis unu sian simfonion "Nefinita simfonio", kaj gxin proponis al la publiko, do, kial pli ol li devus labori mi ? :-)
  Nu, iomete pli serioze. Vi konstatos, ke la fotoj de la unua parto de tiu pagxo estas pli-malpli ordigitaj en tabelojn, sed la dua parto konsistas en simpla serio da fotoj, senorde vicigitaj,
  (kun nur mallongaj komentoj, por ke vi povu kompreni, kial mi fotis). Nu, do, agrablan rigardadon (vi rajtas ne finrigardi tiun nefinitan pagxon :-))

  Yves, la cxef-organizinto
  (26 ko) (63 ko) (50 ko) (34 ko)


  Multaj, multegaj pladoj konsistis el pomoj :
  la partoprenintoj tial sensxeligis kaj trancxis
  centojn (cxu milojn ?) da pomoj !!
  (77 ko) (32 ko) (66 ko) (61 ko) (65 ko) (28 ko) (47 ko) (58 ko) (49 ko) (37 ko) (58 ko) (55 ko) (86 ko) (77 ko) (73 ko) (46 ko) (52 ko)


  Preparado de aliaj mangxajxoj en la kuirejo
  (45 ko) (38 ko) (41 ko) (46 ko) (44 ko) (64 ko) (53 ko) (46 ko) (66 ko) (52 ko) (68 ko) (53 ko) (53 ko) (48 ko) (50 ko) (40 ko) (59 ko)

  (fusxa, bedaùrinde) (37 ko)


  Purigado, lavado, sekigado, ordigado
  (51 ko) (54 ko) (58 ko) (45 ko) (37 ko) (50 ko) (48 ko) (50 ko) (49 ko) (61 ko) (87 ko)


  Muziko
  (63 ko) (51 ko) (66 ko)
  (53 ko) (75 ko)


  Infanoj
  (59 ko) (24 ko) (18 ko) (37 ko) (37 ko) (25 ko) (37 ko) (33 ko)


  Laboro
  (Philippe kunportis laboron pri la venonta IJK,
  cxirkaù lin amasigxis pluraj aliaj... sed ne cxiuj helpantaj !!!)
  (61 ko) (47 ko) (47 ko) (45 ko) (55 ko) (60 ko)
  Interese estas, sed per la fotoj ne bone videble, ke la tuta grupo translokigxis de tempo al tempo : ja levigxis la suno, kiu tra la fenestro blindigis la homojn... kiuj pli kaj pli retirigxis en la fundon de la cxambro !!


  Dumnokta promenado
  Pregxejo de Pont-d'Ouilly, kun lumo interne, tiamaniere ke dumnokte oni plej bone vidas la kolorajn vitralojn.

  (79 ko)
  Iu partopreninto ekgrimpis sur la pregxejan muron !

  (17 ko)
  Afisxeto, indikanta la vojon al la semajnfinejo : gxi estis falinta, sed de la promenantoj tuj refiksita.

  (34 ko)

  (47 ko)

  (39 ko)
  Jen la 2 lastaj partoprenantoj, alvenantaj je la 3a matene !! Hazarde, ili surstrate renkontis tiujn (strangajn) nokto-promenantojn !

  (40 ko)

  (40 ko)
  (48 ko) Dumnokta, kvazaù-sxtelista, faligado de pomoj !!
  (24 ko) (54 ko)
  Kaj jen la fina malsoifigo... rigardu la horlogxon !! (kaj aldonu 1 horon por ricevi la "sabatan" tempon (ja estis hor-sxangxo en tiu nokto).


  Vizito de la cidro-farejo
  Henrri petolas (siakutime !) (27 ko) (63 ko)
  (80 ko) (53 ko) (59 ko) (59 ko) (65 ko) (18 ko) (50 ko) (98 ko) (91 ko)


  Sabata posttagmeza piedpromenado
  Gaël invitas kaj klarigas pri la vojo (58 ko)
  (56 ko) (42 ko) (129 ko) (26 ko) (75 ko) (111 ko) (69 ko) (63 ko) (80 ko) (72 ko) (56 ko) (85 ko)


  Muzikistoj, dancoj (sabate vespere)
  Se ne funkcias la son-bildoj, fermu ilin, kaj reprovu duan fojon : kutime tiamaniere funkcias. (Alia maniero estas registri ilin en vian malmolan diskon, kaj rekte de tiu disko aùskulti ilin).
  (47 ko) (49 ko) (48 ko) (47 ko) (52 ko) (32 ko) (43 ko) (43 ko) (49 ko) (32 ko) (23 ko) (40 ko) (65 ko)

  Son-bildoj :
  (56 ko) (56 ko) (56 ko) (56 ko)
  (56 ko) (56 ko) (56 ko) (56 ko)
  2 aliaj : 1 (56 ko) 2 (56 ko)

  filmeto 1 (631 ko) filmeto 2 (608 ko) filmeto 3 (408 ko) filmeto 4 (536 ko)  La plej longa nokto de la jaro (sabate-dimancxe)
  (ja estis hor-sxangxo en tiu nokto kaj do gxi daùris unu horon pli longe)
  Henrri en sian komputilon estis kolektinta
  multajn priskribojn pri diversaj lingvoj.
  (53 ko) (72 ko)
  (51 ko) Sen komento !
  Preparado kaj mangxado de "pains perdus" ("perditaj panoj")
  (tio plu je la 4a matene !!)
  (68 ko) (55 ko) (44 ko)
  Ankaù tio je la 4a matene !
  La kanzoneto
  (416 ko) estas en la norvega lingvo (diris Henrri... kaj kantis)
  (72 ko) (61 ko) (46 ko)
  Xavier aùskultas, jes ja, vere :-) (54 ko)

  Fina lavado (22 ko) (47 ko)


 • Jen la dua parto de la pagxo, senorda kun nur malmultaj komentoj :

  Henrri montras sian cxokoladon, sed mi ne plu memoras, pri kio estis aludite. (61 ko)

  Pomsuko (aù cidro) ankaù dum matenmangxo !! (75 ko)

  Ankaù sur tiu foto vi vidos pomon ! (51 ko) En neniu antaùa semajnfino, la temo estis tiel forte pritraktita !

  Henrri rakontas sxercon. (61 ko) son-bildo (82 ko)

  Yves anoncas : "Rapidu lavi la mangxilaron kaj ordigi : nur poste muzikos la muzikistoj !!" (72 ko)

  Serioza nur laùaspekte ! (16 ko)

  Vidu kiel bele jam (fru?)matene brilis la suno. (51 ko) (29 ko)

  Tio estas NE-trukitaj fotoj ! 100-% vegetala kokido !!! (39 ko) (52 ko)

  Humura revuo "Fluide Glacial" cxiam estas intereso-plena ! (53 ko)

  La pasejo estis tiel malgranda, ke ne eblis eskapi la fotilon ! (28 ko)

  "Plenplenigu la glason, mi sxajnigas ne rigardi" (37 ko)

  Kiu movigxas ?... :-) (70 ko)

  Sen komento ! (28 ko)

  Kafo antaù la foriro por tiuj, kiuj ankoraù ne komplete vekigxis. (38 ko)

  Rigardado de fotoj (53 ko)

  Vendrede vespere, por indiki al la alvenantoj, kie trovigxas la semajnfinejo,
  Yves lasis funkcii la orangx-kolorajn direkto-indikilojn de sia aùtomobilo.
  La rezulto estis... elcxerpigxo de la baterio !!
  (Felicxe matene, cxio estis en ordo)

  (36 ko)


  Cxu vi nombris, sur tiu pagxo,
  kiom da pomoj estas videblaj ?
  kiom da boteloj videblas ?
  kiom da plenaj... kaj malplenaj glasoj ?
  kiom da fojoj oni trancxas kaj sensxeligas pomojn ?!!!

  (30 ko)

  (69 ko)

  (51 ko)

  (62 ko)

  (57 ko)


  Aliaj diversaj fotoj (kaj ridetoj), neordigitaj nekomentitaj
  (55 ko) (69 ko) (65 ko) (67 ko) (83 ko) (95 ko) (60 ko) (50 ko) (58 ko) (74 ko) (44 ko) (47 ko) (77 ko) (56 ko) (44 ko) (57 ko) (48 ko) (58 ko) (53 ko) (51 ko) (46 ko) (76 ko) (39 ko)


  Reveno al la cxefa foto-pagxo
  Pages de Espéranto-Jeunes

  Lasta gxisdatigo / Dernière mise à jour: 2000-11-18
  - Reveno al mia cxef-pagxo / Retour à ma page principale

  laurent